MX-S905

ฟิล์มหนา 5.5 mil
แสงส่องผ่าน 5%
ลดรังสี IR 90%
ลดรังสี UV 99%
สะท้อนแสง 5%
ค่า SHGC 0.34
ลดความร้อน 93%

MX-S925

ฟิล์มหนา 5.5 mil
แสงส่องผ่าน 25%
ลดรังสี IR 88%
ลดรังสี UV 99%
สะท้อนแสง 5%
ค่า SHGC 0.43
ลดความร้อน 82%

MX-S940

ฟิล์มหนา 5.5 mil
แสงส่องผ่าน 40%
ลดรังสี IR 86%
ลดรังสี UV 99%
สะท้อนแสง 6%
ค่า SHGC 0.49
ลดความร้อน 73%

MX-S970

ฟิล์มหนา 5.5 mil
แสงส่องผ่าน 70%
ลดรังสี IR 86%
ลดรังสี UV 99%
สะท้อนแสง 7%
ค่า SHGC 0.55
ลดความร้อน 57%

GLASS

  • การเลือกความเข้มฟิล์มแนะนำว่าให้แยกเป็น 2 เรื่อง คือ
  • 1. ความเข้ม / ต้องดูก่อนว่าเราชอบแบบไหน ชอบความเป็นส่วนตัวก็เข้มหน่อย แต่อย่าเข้มจนเกินไปเพราะกลางคืน กับเวลาฝนตกจะลำบาก
  • 2. สเปค / หลักๆที่จะต้องดูคือ กัน UV กัน infrared ตัวนี้สำคัญ ทำไม??
  • UV มีผลเรื่องความร้อน – 3% แต่มันทำให้เราเป็นมะเร็ง + ถ้า (ทุกยี่ห้อก็เคลม 99% เหมือนกันหมด)
  • แสง มีผลเรื่องความร้อน – 44% ก็ขึ้นอยู่กับที่คุณเลือกความเข้มนั่นแหละครับ เข้มมากก็กันมาก
  • IR (infrared) มีผลเรื่องความร้อน – 53% ตัวนี้แหละครับที่สำคัญ เวลาเราแสบหน้า แสบแขนเวลาขับรถสู้แดด
  • ดังนั้น ฟิล์มดำ ก็ไม่ช่วยเรื่องความร้อนทั้งหมด ฟิล์มใสก็ไม่ได้กันร้อนได้ดีสุดยอด ต้องดู spec ทุกอย่างรวมกัน
  • ปล. เรื่องสะท้อนแสง ควรดูค่าสะท้อนแสงภายนอก/ภายในด้วย ที่เราเห็นสะท้อนในรถ และรบกวนสายตาเรา ก็เกิดจากค่าสะท้อนแสงของฟิล์มภายในรถเนี่ยแหละครับ

ANNOTATION

 

หมายเหตุ: ความหนา 1 mil = 25 ไมครอน

ค่าสัมปะสิทธิ์การบังแดด Shading Coefficient คือ ค่าแสดงการถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์ที่สามารถผ่านเข้ามาในตัวอาคาร

โดยจะเทียบกับกระจกใสหนา 3 มิลลิเมตร โดยมีค่าระหว่าง 0-1 ค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งกันการถ่ายเทความร้อนได้ดี

0-2543-6601-2

080-559-5935

Copyright © 2017 . All rights reserved.