ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และช่วยชะลอการโจรกรรมได้นานขึ้น ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ฟิล์มนิรภัยจะช่วยยึดเกาะเศษกระจกไม่ให้กระจายไปทั่วบริเวณ ลดการเสียหายต่ออุปกรณ๋อื่นๆ ภายในรถ และลดความเสียหายต่อสีภายนอกรถ รวมถึงป้องกันร่างกายของผู้ขับขี่จากการถูกเศษกระจกบาด ฟิล์มนิรภัยยังช่วยป้องกันการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณ โดยความหนาของฟิล์มนิรภัย จะมีคุณสมบัติช่วยชะลอการแตกร้าวที่เกิดจากการทุบกระจก ช่วยยืดเวลาในการก่อเหตุ

SAFETY & SECURITY

SMART

STYLE

SUPERB

SAVING

STABILITY

ฟิล์มคุณภาพสูง Maxxma Signature มีความหนาที่มากถึง 135 ไมครอน ซึ่งมีความหนากว่าฟิล์มนิรภัยทั่วไปถึง 35 ไมครอน จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และช่วยชะลอการโจรกรรมได้นานขึ้น ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และช่วยชะลอการโจรกรรมได้นานขึ้น ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ฟิล์มนิรภัยจะช่วยยึดเกาะเศษกระจกไม่ให้กระจายไปทั่วบริเวณ ลดการเสียหายต่ออุปกรณ๋อื่นๆ ภายในรถ และลดความเสียหายต่อสีภายนอกรถ รวมถึงป้องกันร่างกายของผู้ขับขี่จากการถูกเศษกระจกบาด ฟิล์มนิรภัยยังช่วยป้องกันการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณ โดยความหนาของฟิล์มนิรภัย จะมีคุณสมบัติช่วยชะลอการแตกร้าว ที่เกิดจากการทุบกระจก ช่วยยืดเวลาในการก่อเหตุ

0-2543-6601-2

080-559-5935

Copyright © 2017 . All rights reserved.